ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Ωτοπλαστική ονομάζεται η χειρουργική επέμβαση που στόχο έχει τη διόρθωση των παραμορφώσεων και των ελαττωμάτων του πτερυγίου του αυτιού, καθώς και την ανακατασκευή του σε περιπτώσεις απουσίας του. Η επέμβαση στους ενήλικες γίνεται συνήθως με τοπική νάρκωση και δεν υπάρχει περιορισμός στην ηλικία, ενώ στα παιδιά πραγματοποιείται με γενική αναισθησία μετά τα 6 χρόνια. Γενικώς προτιμάται η επέμβαση να γίνεται πριν την πρώτη σχολική χρονιά ώστε να αποφεύγονται τα έντονα πειράγματα των συμμαθητών, τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία των παιδιών που τα δέχονται κάνοντάς τα απόμακρα και εσωστρεφή.