Τι είναι η εξωτερική ωτίτιδα και γιατί είναι συχνότερη το καλοκαίρι;

Ας ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για το αυτί


Το αυτί για να μπορέσει να εκτελέσει τις λειτουργίες του χωρίζεται σε τρία μέρη:


Το έξω αυτί: Που αποτελείται από το πτερύγιο και τον έξω ακουστικό πόρο και σαν λειτουργία έχει τη συλλογή των ηχητικών ερεθισμάτων από το περιβάλλον.
Το μέσο αυτί: Που είναι μια μικρή αεροφόρος κοιλότητα, η οποία χωρίζεται από το έξω αυτί με το τύμπανο, περιλαμβάνει τρία μικρά οστάρια ενωμένα μεταξύ τους σαν αλυσίδα, και έχει στόχο τη μεταφορά των ηχητικών ερεθισμάτων στο έσω αυτί. 

Και το έσω αυτί: Που αποτελείται από τα όργανα ακοής και ισορροπίας.

Τι είναι η εξωτερική ωτίτιδα;

Εξωτερική ωτίτιδα είναι η μόλυνση του εξωτερικού αυτιού από βακτήρια και μύκητες. Μπορεί να είναι οξεία ή και χρόνια. Περισσότερες από το 90% των περιπτώσεων οφείλονται σε βακτήρια, συνήθως σε Pseudomonas aeruginosa (22–62%) και Staphylococcus aureus (11–34%). Οι μύκητες είναι σπάνια αιτία οξείας εξωτερικής ωτίτιδας (10%) αλλά συχνότερη αιτία χρόνιας εξωτερικής ωτίτιδας. Τα τυπικά παθογόνα είναι ο Aspergillus (60-90%) και η Candida (10-40%).

 

Τι προκαλεί την εξωτερική ωτίτιδα;

 

Υπάρχουν διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην υπερβολική ανάπτυξη των πληθυσμών μικροβίων και μυκήτων στην περιοχή του εξωτερικού αυτιού. Αυτοί είναι, οι συχνοί τραυματισμοί του δέρματος του αυτιού, συνήθως από τη λανθασμένη χρήση μπατονέτας ή ακουστικών, η είσοδος νερού στο αυτί που δεν απομακρύνεται, η αυξημένη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, οι διάφορες παθήσεις του δέρματος, οι ανατομικές παραλλαγές που προκαλούν στένωση του έξω ακουστικού πόρου, οι χρόνιες παθήσεις όπως ο διαβήτης, οι αλλεργίες, οι χημειοθεραπεία και το stress. 

Ποια είναι τα συμπτώματα της εξωτερικής ωτίτιδας;

 

Τα κύρια συμπτώματα της εξωτερικής ωτίτιδας είναι πόνος στην περιοχή του αυτιού, η ερυθρότητα, το οίδημα, η εκροή υγρού από τον έξω ακουστικό πόρο, ο κνησμός και το αίσθημα “βουλωμένου” αυτιού που συνοδεύεται από πτώση της ακοής.

 

Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος αν έχει συμπτώματα εξωτερικής ωτίτιδας;

Σε περίπτωση που κάποιος εμφανίσει συμπτώματα εξωτερικής ωτίτιδας, θα πρέπει άμεσα να επισκεφτεί Ωτορινολαρυγγολόγο, ο οποίος θα διαγνώσει την πάθηση και θα συστήσει την κατάλληλη θεραπεία. Παρ’ ότι η εξωτερική ωτίτιδα είναι μια συχνή και σχετικά εύκολα ιάσιμη πάθηση, εάν παραμεληθεί, μπορεί να έχει πολύ σοβαρές επιπλοκές, απειλητικές ακόμα και για τη ζωή του ασθενούς.

 

Τι μπορεί να κάνει κάποιος για να προφυλαχθεί;

 

Τα μέτρα προφύλαξης που μπορεί να πάρει κάποιος για να αποφύγει την εξωτερική ωτίτιδα είναι να χρησιμοποιεί τις μπατονέτες με προσοχή, ώστε να μην τραυματίζεται, να μη ξύνει το αυτί του με αιχμηρά αντικείμενα, να απομακρύνει το νερό που μπαίνει στον πόρο του αυτιού μετά το μπάνιο και να μη χρησιμοποιεί δανικά ακουστικά.