ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Με την Ενδοσκοπική Χειρουργική, πολλές παθήσεις που μέχρι τώρα χρειάζονταν βαριές και επώδυνες επεμβάσεις, με αρκετές ημέρες νοσηλείας, αντιμετωπίζονται τώρα ανώδυνα, χωρίς εξωτερικές ουλές.