ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Το ιατρείο μας διαθέτει τη δυνατότητα έλεγχου ακοής σε νεογνά και μικρά παιδιά με ωτοακουστικές εκπομπές. Η εξέταση είναι γρήγορη και ανώδυνη . Οποιαδήποτε βαρηκοΐα σε αυτή την ηλικία είναι πολύ σημαντικό να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα ώστε να μην αποβεί μοιραία για την ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού.  Σε παιδιά προσχολικής ηλικίας η ελάττωση της ακοής μπορεί να δράσει καθοριστικά στην ανάπτυξη της ομιλίας τους. Είναι επίσης δυνατόν να επηρεαστεί η συμπεριφορά τους κάνοντας τα δύστροπα ή με τάσεις απομόνωσης.
Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μένουν πίσω στα μαθήματα, αφού με δυσκολία συνήθως παρακολουθούν στην τάξη. Η συμπεριφορά τους επηρεάζεται και αισθάνονται μειονεκτικά. Για τους παραπάνω λόγους, ο έλεγχος της ακοής στα νεογνά και στα μικρά παιδιά είναι θεμελιώδους σημασίας.