ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΡΑΧΝΑΔΑΣ - ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΦΩΝΗΣΗΣ

Στο ιατρείο μας πραγματοποιείται ενδοσκοπικός έλεγχος των φωνητικών χορδών και του λάρυγγα σαν σύνολο, τόσο για την ανατομία όσο και για την λειτουργία τους. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα άμεσης διάγνωσης οποιουδήποτε προβλήματος προκαλεί βραχνάδα και γενικότερα διαταραχές στη φωνή, ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα στην αντιμετώπισή του.