ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΩ ΚΑΛΑ. ΕΧΩ ΣΤΡΑΒΟ ΡΙΝΙΚΟ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ; ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΩ;

 

Πού οφείλεται η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής (αναπνοής από τη μύτη);

Η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής οφείλεται κυρίως στον συνδυασμό σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος και υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών, αλλά και σε άλλες πιο σπάνιες αιτίες. Οι ακριβείς αιτίες του προβλήματος μπορούν να διευκρινιστούν με μία ωτορινολαρυγγολογική εξέταση.

Η δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη, συνοδεύεται από πολύ ενοχλητικά συμπτώματα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε σοβαρότερα προβλήματα, όπως η υπνική άπνοια.Πώς αντιμετωπίζεται η δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής;

Εάν το πρόβλημα στην αναπνοή οφείλεται στο στραβό διάφραγμα, τότε αντιμετωπίζεται μόνο με εγχείρηση. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως απαιτείται και επέμβαση στις κάτω ρινικές κόγχες. Επίσης στην περίπτωση δυσμορφίας της μύτης μπορεί να γίνει ταυτόχρονα και ρινοπλαστική για τη βελτίωση του σχήματός της.
Με τις νέες μεθόδους χειρουργικής και το σύγχρονο εξοπλισμό, οι επεμβάσεις αυτές έχουν απλοποιηθεί και είναι σχεδόν ανώδυνες και η παραμονή στο νοσοκομείο διαρκεί μια ημέρα.

Εάν το πρόβλημα οφείλεται μόνο σε υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών, τότε μπορούμε να καταφύγουμε απλά σε κογχοπηξία. Μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο που μπορεί να μειώσει τον όγκο των κάτω ρινικών κογχών με ακριβή και στοχευμένο τρόπο και ν΄ απελευθερώσει μόνιμα την αναπνοή. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες για να δημιουργήσει βλάβες στον υποβλεννογόνιο ιστό της κόγχης, μειώνοντας τον όγκο της με ελάχιστες επιπτώσεις στους περιβάλλοντες ιστούς. 

Η κογχοπηξια με ραδιοσυχνότητες διαφέρει ριζικά από τις παραδοσιακές μεθόδους. Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, και λόγω της χρήσης χαμηλής ισχύος ενέργειας, επιτρέπει μια σχετικά γρήγορη και ανώδυνη διαδικασία για την πήξη του ιστού.Πως θα αναπνέω μετά την επέμβαση;

Η μετεγχειρητική φροντίδα περιλαμβάνει 2 – 3 επισκέψεις στο γιατρό σας και προσωπική καθημερινή περιποίηση της μύτης (ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορρό και αλοιφή) για δέκα περίπου ημέρες. Το ποσοστό βελτίωσης της αναπνοής μετα την επέμβαση, κυμαίνεται μεταξύ 65 και 100%.