ΒΙΝΤΕΟ-ΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΗΣΗ

Στο ιατρείο μας με τη βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, πραγματοποιείται ενδοσκόπηση μύτης - ρινοφάρυγγα - λάρυγγα και καταγραφή των ευρημάτων.